ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

หมอดินอาสาร้อยเอ็ด ติวเข้มข้อมูลแบบดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม... 

จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรที่ 3

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด เพิ่มศักยภาพหมอดิน รุ่น4 มุ่งสู่ยุค 4.0

อ่านเพิ่มเติม... 

ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก) ขุดลอกหนองแซว

อ่านเพิ่มเติม... 

โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตรที่ 3 รุ่นที่ 3/2564

อ่านเพิ่มเติม... 

หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด พัฒนาหมอดิน รุ่น3 ก้าวนำยุค 4.0

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด ยกระดับหมอดิน รุ่น2 ก้าวสู่ยุค 4.0

อ่านเพิ่มเติม... 

โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตรที่ 3 รุ่นที่ 3/2564

อ่านเพิ่มเติม... 

วันดินโลก 5 ธันวาคม (World Soil Day) ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม...