ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

พด.ร้อยเอ็ด ร่วมใจ สภ.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
พด.ร้อยเอ็ด ร่วมใจ สภ.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมจิตอาสา" ทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่ง รดน้ำ ต้นไม้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ ณ บริเวณศาลาทรงงาน สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด โดยครั้งนี้มีข้าราชการ พนักราชการ ลูกจ้างประจำ ของสถานีพัฒนาที่ดินร้อย บุคลากรสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ พร้อมชุดจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจำนวน 30 ราย