ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

วันหมอดินอาสา(Ldd Volunteer Soil Doctor Day)”

อ่านเพิ่มเติม... 

ประชุมชี้แจงงประเด็นแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม... 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประเดือนตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม... 

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดงานวันดินโลก ทุ่งกุลาร้องไห้

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด ฤกษ์งามยามดี ไหวศาล ทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นศิริมงคล”

อ่านเพิ่มเติม... 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จัดกิจกรรม "วิ่ง Thung Kula Ronghai Trail Walking to World Soil Day 2021 ณ บริเวณพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม... 

พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม... 

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านบริหาร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดงานวันดินโลก ทุ่งกุลาร้องไห้

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด ร่วมใจ สภ.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

อ่านเพิ่มเติม... 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เตรียมงานวันดินโลก ปี 2564 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม...