ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

พด.ร้อยเอ็ด รวมใจ สภ.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมจิตอาสา" ทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่ง รดน้ำ ต้นไม้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ ณ บริเวณลานศาลาทรงงาน สถานีที่จัดงานวันดินโลก 2565 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด โดยครั้งนี้มีข้าราชการ พนักราชการ ลูกจ้างประจำ ของสถานีพัฒนาที่ดินร้อย บุคลากรสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ พร้อมชุดจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจำนวน 30 ราย