ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

พด.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลดินดำ ตำบลดงสิงห์ ตำบลแสนชาติ และตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร พร้อมมอบน้ำหมักชีวภาพ พด.6 เพื่อบำบัดกลิ่นเหม็นและน้ำเน่าเสีย

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด พิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และประชาสัมพันธ์งาน "วันดินโลก ปี 2565" (world soil day 2022 )

อ่านเพิ่มเติม... 

"พัฒนาที่ดิน ร่วมงาน Kick Off รับต้นไม้กล้าพันธุ์ไม้และปุ๋ยหมัก พด. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

อ่านเพิ่มเติม... 

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดประชุมประจำเดือน

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนช่วยเหลือประชาชนหลังจากประสบอุทกภัย ณ บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด โครงการร้อยเอ็ดร่วมใจภักดิ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และประชาสัมพันธ์งาน "วันดินโลก ปี 2565" (world soil day 2022 )

อ่านเพิ่มเติม... 

สพด.ร้อยเอ็ด ร่วมงานและออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9

อ่านเพิ่มเติม... 

สพด.ร้อยเอ็ด เป็นประธาน ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภาผู้แทนราษฎร ของคณะกรรมมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ประเด็นการบริหารจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด รวมใจ สภ.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

อ่านเพิ่มเติม...