ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

หมอดินอาสาร้อยเอ็ดศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม... 

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม... 

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดงาน 10 กุมภาพันธ์ 2566 วันหมอดินอาสา(Ldd Volunteer Soil Doctor Day)

อ่านเพิ่มเติม... 

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการ งาน หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

อ่านเพิ่มเติม... 

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการอบรมหมอดินอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม... 

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “หนองแวง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566"

อ่านเพิ่มเติม... 

Kick Off กิจกรรมไถกลบ แทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน ปี งบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด ฤกษ์งามยามดี ไหวศาล เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566

อ่านเพิ่มเติม... 

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมออกบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5

อ่านเพิ่มเติม... 

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการ งาน หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

อ่านเพิ่มเติม...