ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม... 

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดงาน 10 กุมภาพันธ์ 2566 วันหมอดินอาสา(Ldd Volunteer Soil Doctor Day)

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด ฤกษ์งามยามดี ไหวศาล เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร

อ่านเพิ่มเติม... 

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “หนองแวง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566"

อ่านเพิ่มเติม... 

Kick Off กิจกรรมไถกลบ แทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน ปี งบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม... 

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม (World Soil Day) ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน”

อ่านเพิ่มเติม... 

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

อ่านเพิ่มเติม... 

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการ งาน หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

อ่านเพิ่มเติม... 

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการ งาน หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

อ่านเพิ่มเติม... 

  1.   พด.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลดินดำ ตำบลดงสิงห์ ตำบลแสนชาติ และตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร พร้อมมอบน้ำหมักชีวภาพ พด.6 เพื่อบำบัดกลิ่นเหม็นและน้ำเน่าเสีย
  2.   พด.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนช่วยเหลือประชาชนหลังจากประสบอุทกภัย ณ บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
  3.   พด.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภาผู้แทนราษฎร ของคณะกรรมมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ประเด็นการบริหารจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
  4.   พด.ร้อยเอ็ด พิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และประชาสัมพันธ์งาน "วันดินโลก ปี 2565" (world soil day 2