ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

ออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน 2563

อ่านเพิ่มเติม... 

ติดตามผลการดำเนินงานปรับรูปแปลงนาพื้นที่ทรายทับถม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการการขับเคลื่อนงบประมาณปี 2563

อ่านเพิ่มเติม... 

โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังข้าว ปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด ทำบุญปีใหม่ เสริมสิริมงคลก้าวหน้าเรื่องการงานวันที่ 8 มกราคม 2563

อ่านเพิ่มเติม... 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรีย์และเยี่ยมติดตามศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดินตำบลคำพอุง

อ่านเพิ่มเติม... 

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม... 

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง ณ แปลงนาสาธิต บ้านโคกสะอาด หมู่ 2 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม... 

พด.ร้อยเอ็ด ฤกษ์งามยามดี ไหว้ศาล ปกปักรักษาสถานี ในวันดีขึ้นปีใหม่วันที่ 8 มกราคม 2563

อ่านเพิ่มเติม... 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ เปิดจุดบริการประชาชน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม...