แผนที่ zoning ศูนย์ ศพก

แผนที่ zoning ศูนย์ ศพก.
 
เกษตรวิสัย
 
เชียงขวัญ
 
เมยวดี
 
เมืองร้อยเอ็ด
 
เมืองสรวง
 
เสลภูมิ
 
โพธิ์ชัย
 
โพนทราย
 
โพนทอง
 
จตุรพักตรพิมาน
 
จังหาร
 
ทุ่งเขาหลาวง
 
ธวัชบุรี
 
ปทุมรัตต์
 
พนมไพร
 
ศรีสมเด็จ
 
สุวรรณภูมิ
 
หนองฮี
 
อาจสามารถ