ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

พด.ร้อยเอ็ด ฤกษ์งามยามดี ไหวศาล ทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นศิริมงคล”
วันที่ 27 มกราคม 2565 นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทำพิธีไหว้ศาล(แม่ขาว) ไหว้ศาลเจ้าที่/ไหว้ศาลพระพรหม ปกปักคุ้มครองสถานที่ และผู้อยู่อาศัยให้อยู่เย็นเป็นสุข พร้อมทั้งทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสขึ้นอาคารพัฒนถาบุตร เพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ตลอดปี 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด โดยมีประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบข้าง ร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้