ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด พร้อมใจวางพวงมาลา กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์