ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

พด.ร้อยเอ็ด ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
"พด.ร้อยเอ็ด ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรตามความต้องการ และความเหมาะสมของพื้นที่ทำให้แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เป็นการเสริมสร้างความรู้และฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมของพื้นที่แก่เกษตรกร การบริการของสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด (คลินิกดิน) ประกอบด้วย นิทรรศการด้านการพัฒนาที่ดิน เอกสารองค์ความรู้ สารเร่งจุลินทรีย์พด.ต่างๆ และน้ำหมักชีวภาพ จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 มีเกษตรกร เข้ารับการบริการ แก้ไขปัญหาด้านดินการถ่ายทอดองค์ความรู้ และรับการสนับสนุน ปัจจัยการผลิตดังกล่าว จำนวน 150 ราย