ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

พด.ร้อยเอ็ด ฤกษ์งามยามดี ไหวศาล เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566
พด.ร้อยเอ็ด ฤกษ์งามยามดี ไหวศาล เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 วันที่ 4 มกราคม 2566 นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทำพิธีไหว้ศาล(แม่ขาว) ไหว้ศาลเจ้าที่/ไหว้ศาลพระพรหม ปกปักคุ้มครองสถานที่ และผู้อยู่อาศัยให้อยู่เย็นเป็นสุข เป็นศิริมงคลในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ตลอดปี 2566 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด