ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดงาน 10 กุมภาพันธ์ 2566 วันหมอดินอาสา(Ldd Volunteer Soil Doctor Day)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดงาน 10 กุมภาพันธ์ 2566 วันหมอดินอาสา(Ldd Volunteer Soil Doctor Day) กรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้ธีมงาน "หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด" กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนโดยนายศักดิ์ดา เขตกลาง หมอดินอาสาประจำตำบลเทอดไทย ตำบลทุ่งเขาหลวง และพิธีเชิดชูเกียรติ รำลึกถึงหมอดินอาสาผู้ล่วงลับไปแล้ว ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหมอดินเข้าร่วมงาน จำนวน 100 ราย