ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ.บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี