ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

พด.ร้อยเอ็ด พิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และประชาสัมพันธ์งาน "วันดินโลก ปี 2565" (world soil day 2022 )
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และประชาสัมพันธ์งาน "วันดินโลก ปี 2565" (world soil day 2022 ) โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดงานครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด