ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) /โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ประฃาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านพลับพลา หมู่ที่ 1 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยทางสถานีมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการสารเร่งซุปเปอร์พด.น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 และเอกสารองค์ความรู้ด้านวิชาการการพัฒนาที่ดิน เพื่อบริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงานได้รู้และเข้าใจ สามารถไปปฏิบัติได้ มีผู้สนใจเข้ารับการบริการ จำนวน 300 ราย