ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

จิตอาสา โครงการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา/28 ก.ค. 2567 ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ได้สนับสนุนปุ๋ยหมัก พด.1 จำนวน 1,200 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้บริเวณอ่างเก็บน้ำธวัชชัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งาน วันดินโลก World soil day 2023 ที่ทางองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ให้เป็นวัน "ดินโลก"