ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัฒกรรมในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระดับตำบล (Smart.Tambon)
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัฒกรรมในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระดับตำบล (Smart.Tambon) ณ เทศบาลตำบลคำพอุง.ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานรับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ อาชีพ สุขภาพ การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มโอกาสให้คนในชุมชนในการเข้าถึงความรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน