ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านบริหาร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดงานวันดินโลก ทุ่งกุลาร้องไห้
วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านบริหารพร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนวันดินโลก ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อม การจัดงานวันดินโลกประจำปี 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดพร้อมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานความก้าวหน้าในการเตรียมงาน ด้านสถานที่และกิจกรรมพิเศษ โครงสร้างพื้นฐานแปลงเกษตร และพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต บนเนื้อที่กว่า 600 ไร่ ซึ่งมีความพร้อมและความก้าวหน้าในการจัดงานในครั้งนี้ มากกว่า 60 %แล้ว ทั้งนี้คณะทำงานขับเคลื่อน งานวันดินโลก ได้ตรวจเยี่ยมงานอาคารสถานที่ และบริเวณการจัดงานโดยรอบ เพื่อเร่งรัดการทำงานพร้อมทั้งแนวทางการจัดงานให้สำเร็จลุล่วง ตามกำหนดเวลาการจัดงาน ในช่วงเดือนธันวาคม ต่อไป