ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

ร่วมพิธีเปิดงานการรณรงค์เตรียมการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาภัยเเล้งจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 12 มกราคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด โดยนางสาวสุพัตรา ปัจชะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานการรณรงค์เตรียมการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาภัยเเล้งจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมจัดนิทรรศการงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน อาทิ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สารเร่งซุปเปอร์พด..ศาสตร์ของพระราชา ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี พร้อมปล่อยขบวนรถน้ำ เพื่อเเก้ไขปัญหาภัยเเล้งในปี 2563 ครั้งนี้