ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

พด.ร้อยเอ็ด ทำบุญปีใหม่ เสริมสิริมงคลก้าวหน้าเรื่องการงานวันที่ 8 มกราคม 2563
นายอรรถวุฒิ กรุงเเสนเมือง ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน ทำบุญสถานี เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้บุคลากรในสถานีอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด