ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

พด.ร้อยเอ็ด ฤกษ์งามยามดี ไหว้ศาล ปกปักรักษาสถานี ในวันดีขึ้นปีใหม่วันที่ 8 มกราคม 2563
นายอรรถวุฒิ กรุงเเสนเมือง ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน ทำพิธีไหว้ศาล(เเม่ขาว)/ไหว้ศาลเจ้าที่/ไหว้ศาลพระพรหม เพื่อให้ปกปักคุ้มครองสถานที่ เเละผู้อยู่อาศัยให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด