ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

ลงพื้นที่ต้อนรับและรายงานการดำเนินงานการนำทรายออกพื้นที่ พร้อมปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด พร้อมนายปิยมิตร ภูคงน้ำ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส ลงพื้นที่ต้อนรับและรายงานการดำเนินงานการนำทรายออกพื้นที่ พร้อมปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 ต่อพลเอกธเนศ กาลพฤกษ์ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนและคณะ ในเขตพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัย จากภัยพิบัติทรายทับถมที่นา ณ บริเวณ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด