ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

พด.ร้อยเอ็ด ติวเข้มหมอดิน มุ่งสู่ยุค 4.0
วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 เพื่อยกระดับเครือข่ายหมอดินในด้านสาขาวิชาการด้านต่างๆ เเละเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน โดยเจ้าหน้าที่คอยถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อถอดบทเรียน กระดานดำ(knowledge tank) จำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้ -กลุ่มที่1 เรื่องรักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก -กลุ่มที่2 เรื่องหมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย -กลุ่มที่3 เรื่องธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด -กลุ่มที่4 เรื่องการจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ -กลุ่มที่5 เรื่องZoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่สู่ความยั่งยืน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอรรถวุฒิ กรุงเเสนเมือง ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด เป็นประธาน นางสาวจิราภรณ์ วงศ์วัฒนบุตร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กล่าวรายงาน ณ อาคารฝึกอบรมพัฒนถาบุตร ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหมอดินอาสา อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอโพนทราย เข้าร่วม จำนวน 213 ราย